Đặt phòng yêu - Xài deal 55%

Home Quy chế hoạt động của Website

Quy chế hoạt động của Website

by Hien Le

CÔNG TY CỔ PHẦN GO2JOY VIỆT NAM

Số: 12/2021/G2J-QCHĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 2021

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT GO2JOY.VN

Sàn giao dịch TMĐT/ khuyến mại trực tuyến go2joy.vn (sau đây gọi tắt là “go2joy.vn”) được xây dựng nhằm mang đến dịch vụ lưu trú ngắn ngày với chất lượng tốt nhất tới cho khách hàng.

Sứ mệnh mà chúng tôi hướng tới là sẽ xây dựng Go2joy.vn trở thành website TMĐT/Khuyến mại trực tuyến tin cậy trong thị trường TMĐT, là cầu nối thương mại giữa nhà cung cấp và khách hàng, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

 1. Sàn giao dịch Go2Joy do Công ty cổ phần Go2Joy Việt Nam (“Công ty”) thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Go2Joy chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do sàn giao dịch điện tử Go2Joy và các bên liên quan cung cấp.
 2. Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Go2joy.
 3. Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại sàn giao dịch thương mại điện tử Go2Joy tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với quy định của pháp luật.
 4. Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử Go2Joy phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
 5. Hoạt động trao đổi, cung cấp dịch vụ qua sàn giao dịch thương mại điện tử Go2Joy phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tham gia giao dịch qua Sàn.
 6. Tất cả các nội dung trong Quy chế hoạt động này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào sàn giao dịch TMĐT Go2Joy phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT Go2joy.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử/Dịch vụ khuyến mại trực tuyến: Website sàn giao dịch TMĐT và Website khuyến mại trực tuyến Go2joy.vn do Công ty cổ phần Go2joy.vn phát triển (sau đây gọi tắt là: “Go2joy.vn “).
2. Định nghĩa chung:
Nhà cung cấp: là thương nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ trên Go2joy.vn bao gồm: đăng tin dịch vụ phù hợp với các loại hình sản phẩm/dịch vụ được cung cấp trên Go2joy.vn; đăng thông tin khuyến mại, cung cấp Voucher giảm giá để sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của mình.
Khách hàng (người tiêu dùng): là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin hoặc mua sản phẩm/dịch vụ được đăng tải trên Go2joy.vn của nhà cung cấp. Khách hàng có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.
Thành viên: là khách hàng và nhà cung cấp có đăng ký tài khoản trên Go2joy.vn.
Thành viên khách hàng tham gia giao dịch trên Go2joy.vn là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua sản phẩm/dịch vụ trên Go2joy.vn.
Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý Go2joy.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Go2joy.vn cung cấp.
Khi bạn đăng ký là thành viên khách hàng của Go2joy.vn:
– Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.
– Thành viên có thể mua sản phẩm/dịch vụ theo đúng giá và quy chuẩn theo đúng cam kết của thương nhân hợp pháp đã công bố trên Go2joy.vn.
Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Go2joy.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Go2joy.vn.

III. QUY TRÌNH GIAO DỊCH

1. Đăng ký tài khoản
Để sử dụng các tính năng của Go2Joy người dùng phải đăng ký tài khoản trên website:
Đối với khách hàng: lựa chọn liên kết tài khoản qua: facebook, google hoặc đăng ký tài khoản bằng cách nhập tên họ tên, email và mật khẩu và bấm vào nút “Đăng ký”

đăng ký tài khoản 1
đăng ký tài khoản 2

Sau khi đã đăng nhập vào website, thành viên kê khai các thông tin cá nhân để gửi thông tin cấp tài khoản.

Thành viên sẽ có trang cá nhân của mình, thành viên cần cập nhật thêm những thông tin như Họ tên, Số điện thoại, địa chỉ,… để có thể chính thức tham gia giao dịch trên Go2joy.vn.

Đối với nhà cung cấp: Gửi email đến địa chỉ support@go2joy.vn kèm thông tin:

 • Tên địa điểm
 • Hồ sơ pháp lý: Nhà cung cấp gửi kèm bản scan các tài liệu sau:
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (sau đây gọi chung là “Giấy đăng ký kinh doanh”)
  • Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (Trường hợp Hộ kinh doanh)
  • Giấy phép kinh doanh có điều kiện (Xếp hạng sao khách sạn – nếu có)
 • Số điện thoại liên hệ – Tên người liên hệ.

Go2joy.vn sẽ liên lạc tư vấn trong thời gian sớm nhất có thể. Sau khi xét duyệt hết các thông tin đã đủ điều kiện, Go2joy.vn  sẽ tiến hành ký hợp đồng cung cấp dịch vụ và hợp đồng dịch vụ khuyến mại trên sàn Go2joy.vn. Đồng thời sẽ cung cấp tài khoản và mật khẩu cho Nhà cung cấp để quản lý tài khoản và những giao dịch tại Go2joy.vn tại link quản lý http://hotel.go2joy.vn/login

2. Lưu ý đăng tin:

– Nội dung đăng tải ở các gian hàng phải tương thích, phù hợp với chủ đề mà Công ty định hướng bao gồm nhưng không giới hạn như: tên khách sạn, thông tin phòng, mô tả phòng, chi phí, thời gian

– Công ty không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên dịch vụ, và Công ty sẽ loại bỏ tất cả các nội dung phát hành nếu được thông báo rằng những nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mà không cần thông báo trước.

– Website go2joy.vn cho phép người sử dụng cung cấp, trao đổi các thông tin, hình ảnh hoặc các nội dung khác lên trên website trừ những nội dung cấm được quy định trong Thỏa Thuận này và các văn bản Pháp luật liên quan.

– Người sử dụng là người phát triển, thực hiện được quyền trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu trực tuyến… và/hoặc những nội dung khác phù hợp với các quy định của Website go2joy.vn. Người sử dụng đồng ý rằng người sử dụng sẽ không đăng tải lên Website go2joy.vn các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ trường hợp người sử dụng là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp thuận từ chủ sở hữu.

– Tại các khu vực được phép truyền phát hình ảnh, đăng tải bài viết, người sử dụng có thể chia sẻ thông tin, hình ảnh được phép dưới các định dạng mà Công ty mặc định. Người sử dụng đồng ý cam kết thực hiện trách nhiệm đảm bảo sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đưa lên đăng tải trên hệ thống mạng internet và mạng viễn thông

– Trong mọi trường hợp, Công ty được quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và Công ty có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết, thông tin, hình ảnh của người sử dụng xuất hiện hay tồn tại trên Website go2joy.vn.

– Người sử dụng hiểu và đồng ý rằng, khi sử dụng website và phần mềm website này, người sử dụng sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin, hình ảnh được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau. Công ty không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới những thông tin mà người sử dụng khác đăng tải. Khi sử dụng sản phẩm có thể người sử dụng thấy một vài thông tin, bình luận do người sử dụng đăng tải không đúng sự thật, hoặc gây phản cảm, trong trường hợp này, người sử dụng có thể liên hệ với Công ty để tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng.

3. Quy trình giao dịch

3.1. Quy trình dành cho khách hàng

     Tài khoản dùng thử dành cho khách hàng: 

Tài khoản hoặc email:

Mật khẩu:

3.2. Quy trình dành cho nhà cung cấp

˗ Bước 1: Tìm kiếm, lựa chọn khách sạn theo nhu cầu

Tìm kiếm, lựa chọn khách sạn theo nhu cầu, ngoài ra Khách hàng có thể sử dụng các tính năng tại website bao gồm tính năng chọn địa điểm, tính năng giảm sốc, tính năng ưu đãi, tính năng gợi ý,… để lựa chọn ra phòng khách sạn ưng ý.

˗ Bước 2: Lựa chọn phòng

Nhấp chuột vào khách sạn ưng ý, sau đó khách hàng lựa chọn loại phòng theo nhu cầu sử dụng. Sau đó click vào nút đặt ngay.

quy trình dành cho nhà cung cấp 1
quy trinh danh cho nha cung cap 2

˗ Bước 3: Xác nhận sử dụng dịch vụ

Khách hàng lựa chọn thời gian (bắt buộc), dịch vụ thêm (nếu có), mã khuyến mại (nếu có), sau đó nhấn vào nút Đặt phòng.

xác nhận sử dụng dịch vụ go2joy

˗ Bước 4: Thanh toán

Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp, bao gồm thanh toán trực tiếp sau khi sử dụng dịch vụ, chuyển khoản, thanh toán qua ví điện tử, trung gian thanh toán khác. Tuy nhiên, hiện tại Công ty mới chỉ áp dụng hình thức thanh toán trực tiếp, việc thanh toán qua cổng trung gian thanh toán đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến sẽ cập nhật sau khi được cấp phép từ Bộ Công thương.

hình thức thanh toán

Sau khi lựa chọn xong hình thức thanh toán, khách hàng nhấp chuột vào nút Thanh toán để hoàn thành.

˗ Bước 6: Đến trực tiếp cơ sở cung cấp dịch vụ và sử dụng dịch vụ. Đưa thông tin sản phẩm, dịch vụ lên ứng dụng: Nhà cung cấp cần:

 • Chuẩn bị các nội dung: tên khách sạn, tên phòng, thông tin địa điểm, bảng giá, hình ảnh liên quan, mô tả phòng.
 • Nhà cung cấp sẽ gửi thông tin về sản phẩm, dịch vụ đến công ty qua email support@go2joy.vn. Sau khi kiểm tra nội dung, Bộ phận kỹ thuật của công ty duyệt thông tin và đưa tin lên website go2joy.vn
 • Với các thay đổi về thông tin địa điểm, chính sách giá cả, ưu đãi, … đối tác cần cung cấp cho Go2joy.vn để điều chỉnh khi có yêu cầu.
 • Nhà cung cấp truy cập website quản lý để thực hiện các chức năng sau

(i) Thiết lập tình trạng phòng là còn phòng hay hết phòng

(ii) Thêm các dịch vụ bổ sung (extra service) tại khách sạn (như phần nước uống, đồ ăn tại phòng)

(iii) Xác nhận việc đặt chỗ

 • Xem chi tiết thông tin tài khoản: Đảm bảo các thông tin tại Điều 29 Nghị định 52/2013/NĐ-CP
xem thông tin khách sạn
 • Quản lý nhận xét của khách hàng:
quản lý nhận xét của khách hàng
 • Quản lý các loại phòng hiện có:
quản lí các loại phòng hiện có
 • Quản lý đặt phòng:
quản lý đặt phòng
 • Quản lý các sản phẩm đi kèm gói dịch vụ:
quản lý các sản phẩm đi kèm gói dịch vụ
 • Quản lý chương trình khuyến mãi:
quản lý chương trình khuyến mãi

4. Chính sách giao nhận vận chuyển
Đặc thù Go2Joy là sàn TMĐT cho phép người cung cấp dịch vụ (chủ nhà nghỉ, khách sạn) đăng tin về dịch vụ cho thuê phòng của mình, vì vậy dịch vụ vận chuyển, giao nhận không phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ.
5. Chính sách hỗ trợ và bảo hành
Go2joy.vn có trách nhiệm hỗ trợ nhà cung cấp đăng tải các gian hàng, đặt quảng cáo trên Go2joy.vn. Nếu xảy ra lỗi/có yêu cầu điều chỉnh, website Go2joy.vn sẽ tiến hành sửa chữa, thay đổi nội dung theo đúng yêu cầu của nhà cung cấp.
Go2joy.vn là đơn vị trung gian, giúp kết nối giữa nhà cung cấp và khách hàng trong dịch vụ lưu trú ngắn ngày, vì vậy Go2joy.vn không đưa ra các chính sách bảo hành cho mỗi đơn đặt hàng. Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ trên website, Go2joy.vn trách nhiệm yêu cầu nhà cung cấp đảm bảo về chất lượng, độ an toàn và tính hợp pháp của dịch vụ. Go2joy.vn có trách nhiệm trong việc hỗ trợ điều chỉnh cùng với nhà cung cấp khi nhận được phản hồi từ khách hàng.
6. Chính sách hoàn trả
Website Go2joy.vn không phải là nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ nên việc đổi trả sản phẩm, dịch vụ sẽ được thực hiện theo chính sách của từng nhà cung cấp.
Website Go2joy.vn yêu cầu nhà cung cấp xác nhận đầy đủ thông tin về chính sách bảo hành dịch vụ.
Website Go2joy.vn khuyến cáo khách hàng phải đọc kĩ thông tin, hoặc gọi điện trực tiếp cho nhà cung cấp tìm hiểu về việc bảo hành dịch vụ trước khi quyết định giao dịch.
Website Go2joy.vn sẽ hỗ trợ khách hàng trong khả năng cho phép về việc bảo hành dịch vụ.
7. Quy trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp
Go2joy.vn tiến hành hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tranh chấp theo các quy định tại Phụ lục III – Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp đính kèm đề án này.

IV. QUY TRÌNH THANH TOÁN

1. Quy trình thanh toán đối với Nhà cung cấp

Thời gian thanh toán, hình thức thanh toán giữ Nhà cung cấp và Sàn TMĐT Go2joy.vn sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng hợp tác đã được hai bên thống nhất.

2. Quy trình thanh toán đối với khách hàng

Khách hàng có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp. 

Phương thức 1: Thanh toán trực tuyến qua đơn vị thanh toán trung gian như:

 • Ví điện tử: MoMo

Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến

Địa chỉ: Lầu M, Tòa nhà Petroland, số 12, đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MST: 0305289153

Đại diện: PHẠM THÀNH ĐỨC       Chức vụ: Giám đốc

 • Các bước thực hiện thanh toán:
  • Bước 1: Khách hàng chọn địa điểm, chọn sản phẩm/dịch vụ 
  • Bước 2: Khách hàng đặt hàng, nhập thông tin vận chuyển 
  • Bước 3: Khách hàng thanh toán trực tuyến qua các hình thức Ví điện tử MoMo
  • Bước 4: Sàn Go2joy.vn  hoặc nhà cung cấp xác nhận thông tin khách hàng và giao hàng/cung ứng dịch vụ.

V. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

Ban quản trị đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin về nội dung cũng như thông tin thành viên để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh. 

Khách hàng và nhà cung cấp phải cung cấp thông tin đầy đủ (tên, số điện thoại, email) khi đăng ký để sử dụng website go2joy.vn. Khách hàng tham khảo thông tin về nhà cung cấp, chất lượng dịch vụ bằng cách liên hệ trước với nhà cung cấp. Khách hàng không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, go2joy.vn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của khách hàng viên qua Internet hoặc email.

Khách hàng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu theo quy định pháp luật.

VI. BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH SẠN

Go2Joy tiến hành bảo mật thông tin của khách hàng theo các quy định tại Phụ lục II – Chính sách bảo mật thông tin đính kèm Quy chế hoạt động này.

VII. BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

1. Biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Ban quản trị Sàn TMĐT Go2Joy yêu cầu các cá nhân sử dụng dịch vụ khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ tên, địa chỉ liên lạc, email…., và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này. Ban quản trị Go2Joy không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng đó nếu các thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
Sàn TMĐT Go2Joy luôn hỗ trợ người mua trong việc liên hệ Nhà bán hàng để giải quyết các khiếu nại, yêu cầu bồi thường nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người tiêu dùng. Trong mọi trường hợp khi Khách hàng nhận thấy quyền, lợi ích hợp pháp của minh bị xâm phạm (như dịch vụ không đảm bảo chất lượng, các thông tin kỹ thuật bị sai lệch, ….) Khách hàng thực hiện Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại được nêu tại mục Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp. Trong trường hợp giao dịch phát sinh khiếu nại, tranh chấp mà được xác định lỗi thuộc về Người bán, Go2Joy sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý tùy theo mức độ của sai phạm. Go2Joy sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm của Người bán đó trên Go2Joy đồng thời yêu cầu Người bán bồi thường cho Khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với Khách hàng.
Sàn TMĐT Go2Joy luôn tôn trọng và nỗ lực bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
2. Chế tài xử lý vi phạm
2.1. Người bán
Những bài viết vi phạm các điều sau sẽ bị chỉnh sửa, biên tập lại nội dung hoặc xoá ngay mà không cần phải thông báo:
– Bài viết có nội dung không phù hợp với chuyên mục;
– Bài viết dùng tiếng Việt không có dấu, hoặc bài viết toàn bằng chữ HOA, có quá nhiều ký tự đặc biệt;
– Những bài viết trùng lặp trong một hoặc nhiều chuyên mục;
– Bài viết gửi sai chuyên mục;
– Bài viết sử dụng những từ ngữ thô tục, hoặc sử dụng nhiều từ cố ý viết sai chính tả;
– Các bài viết không có nội dung hoặc nội dung không liên quan đến chuyên mục. Những bài viết này sẽ bị xóa hoặc chuyển sang chuyên mục có nội dung phù hợp hơn.
– Tin đăng không có địa chỉ liên lạc cụ thể.
– Bài viết được kèm theo ảnh minh họa và phải ghi rõ nguồn gốc của ảnh.
– Tiêu đề (Tên dịch vụ) phải cụ thể và ngắn gọn để người đọc biết ngay khách hàng muốn nói gì trước khi xem tin. Không gửi các bài viết có tiêu đề không mô tả được nội dung bài viết, tiêu đề quá dài. Tùy mức độ vi phạm mà chúng tôi có thể chỉnh sữa hoặc xóa bỏ ngay lập tức.
– Khách hàng được phép gửi các bài viết, tin tức sưu tầm từ các nơi khác nhưng phải ghi rõ xuất xứ, nguồn gốc.
– Không gửi bài viết bằng tiếng Việt không có dấu hoặc có dấu nhưng không rõ ràng.
– Những bài đăng tin mới nếu gửi quá 2 bài cùng nội dung hoặc nội dung tương tự trong 1 hoặc nhiều chuyên mục sẽ bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
Người mua vi phạm quy định hoặc không tuân thủ Quy chế hoạt động
Chế tài xử lý
Khóa tài khoản tạm thời (Ba ngày) khi phát hiện thành viên đăng tin vi phạm các điều trên hoặc vi phạm quy định hoặc không tuân thủ Quy chế hoạt động và đã bị email nhắc nhở, nhưng thành viên vẫn tái phạm. Nếu vi phạm nhiều lần thành viên có thể bị khóa tài khoản vĩnh viễn.
Khóa tài khoản vĩnh viễn đối với hành vi lợi dụng sàn để đưa tin lừa đảo, tuyên truyền thông tin nói xấu Nhà nước. Tùy theo mức độ nghiêm trọng của vụ việc mà Ban quản lý sàn có thể quyết định chuyển thông tin về hành vi vi phạm của thành viên cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
2.2 Người mua
– Khóa tài khoản tạm thời (Ba ngày) khi phát hiện thành viên comment các nội dung với mục đích spam, bán hàng hoặc vi phạm quy chế hoạt động của website, và đã bị email nhắc nhở, nhưng thành viên vẫn tái phạm. Nếu vi phạm nhiều lần thành viên có thể bị khóa tài khoản vĩnh viễn.
– Khóa tài khoản vĩnh viễn đối với hành vi lợi dụng sàn để đưa tin lừa đảo, tuyên truyền thông tin nói xấu Nhà nước. Tùy theo mức độ nghiêm trọng của vụ việc mà Ban quản lý sàn có thể quyết định chuyển thông tin về hành vi vi phạm của thành viên cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

VIII. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

1. Quy định thành viên

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho go2joy.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thành viên không sử dụng dịch vụ của Go2joy.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của go2joy.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do go2joy.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của go2joy.vn trong bản Quy chế hoạt động này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của go2joy.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của go2joy.vn.

2. Danh sách sản phẩm cấm giao dịch và giao dịch có điều kiện tại go2joy.vn

2.1. Danh sách sản phẩm cấm giao dịch

Hàng hóa và dịch vụ bị cấm theo pháp luật Việt Nam
Hàng hóa bất hợp pháp: Các hàng hóa bị cấm buôn bán theo luật pháp Việt Nam, bao gồm:

 • Ma túy.
 • Hàng hóa có chứa hình ảnh liên quan đến cần sa, hoa anh túc.
 • Vũ khí và các sản phẩm thuộc lĩnh vực quân sự, an ninh quốc phòng khác, bao gồm nhưng không giới hạn bởi quân trang, quân hiệu, phù hiệu, thiết bị quân sự, cấp hiệu.
  Bộ phận cơ thể người.
 • Thực vật, Động vật nguy cấp, quý hiếm.
 • Sản phẩm khiêu dâm.
 • Pháo hoa và chất nổ.
 • Số xe và giấy tờ xe.
 • Bình sữa, núm vú bình sữa (Ngoại trừ sản phẩm cho mẹ và bé chưa sử dụng: miếng thấm hút sữa, túi trữ sữa,… hoặc sản phẩm cho bé: máy hâm sữa, máy vắt sữa …)

Hàng giả, hàng nhập lậu, hàng vi phạm bản quyền: Tất cả các sản phẩm sau đây khi đăng tin trên Go2Joy phải được chứng thực là hàng chính hãng:

 • Sản phẩm có thương hiệu.
  CD/VCD/DVD.
 • Chương trình máy vi tính/ máy chơi trò chơi.

Hàng hóa và dịch vụ bị cấm theo quy định của Go2joy

Các sản phẩm trong ngành y tế:

 • Các sản phẩm y tế, bao gồm cả máy móc y tế.
 • Thuốc và thuốc bổ cho người lớn/ trẻ em và vật nuôi.
  Dược phẩm, thảo dược (Ngoại trừ tinh dầu).
 • Y học cổ truyền Ấn Độ.
 • Thuốc theo đơn.

Các mặt hàng dễ gây dị ứng, có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dùng:

 • Quần áo lót đã qua sử dụng.
 • Kính áp tròng, kính cận.
 • Sữa dùng cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ dưới 6 tháng tuổi (Ngoại Trừ Sữa chưa sử dụng, dạng lỏng như sữa hộp, sữa tươi).
 • Bia, cồn, rượu, thuốc lá, các chất kích thích, gây nghiện khác.
 • Mỹ phẩm dạng uống, tiêm (Ngoại trừ Mỹ Phẩm chưa sử dụng dạng dùng ngoài da, có tác dụng làm sạch, làm thơm, dưỡng, trang điểm).

Các sản phẩm có nội dung người lớn: Đồ chơi tình dục, sản phẩm khiêu dâm.

Sản phẩm được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ:

 • Bản ghi Radio, bản thu TV và bản thu từ Internet.
 • Sách điện tử.
 • Địa chỉ email.

Các tin đăng không nhằm mục đích mua bán hàng hoá, dịch vụ:

 • Sự kiện hội họp.
 • Các tài liệu tuyên truyền.
 • Thư/ Lời chúc mừng/ Thông báo.

Các sản phẩm mê tín: Bùa hộ mạng hoặc miêu tả mê tín (đuổi tà, đuổi quỷ …) và tất cả các vật thần bí.

Các sản phẩm phục vụ cho mục đích cờ bạc (bao gồm cả máy đánh bài).

Các sản phẩm thuộc về di tích lịch sử.

Hoá chất: bao gồm nhưng không giới hạn bởi a-xít, chất hoá học nông nghiệp, chất phóng xạ, sản phẩm hoá học diệt côn trùng.

Các sản phẩm có chứa a-mi-ăng.

Các mặt hàng khác:

 • Số điện thoại di động và thẻ Sim.
 • Bình hút shisa, cần sa, hoa anh túc (bao gồm sản phẩm có hình cần sa và hoa anh túc).
 • Vàng thỏi, vàng miếng (Ngoại trừ Vàng trang sức).
 • Các sản phẩm liên quan đến “Bản đồ” bao gồm sản phẩm bản đồ (bản đồ thế giới, bản đồ địa phương, …), quả địa cầu, đồ chơi liên quan đến bản đồ, sản phẩm có hình ảnh hoặc miêu tả về bản đồ (đặc biệt là về “đường lưỡi bò”).

Mặt hàng đã hết hạn sử dụng tại thời điểm đăng tin.

Dịch vụ bị cấm theo quy định của go2joy.vn:

 • Cho vay và tái cấp vốn.
 • Dịch vụ liên quan mê tín, yểm bùa.
 • Dịch vụ mai mối và hẹn hò.
 • Các phương pháp trị liệu.
 • Kế hoạch làm giàu nhanh chóng, tiếp thị đơn cấp và tiếp thị đa cấp.
 • Dịch vụ đi chung xe.
 • Dịch vụ bẻ khóa, cài các website lậu cho các thiết bị. Bảo hiểm và các chương trình bảo hiểm y tế.
 • Chăm sóc và giám sát trẻ em.
 • Dịch vụ nhắn tin SMS.
 • Làm người mẫu.
 • Dịch vụ xăm hình.
 • Dịch vụ làm hoặc bán chứng chỉ/bằng cấp.
 • Mát-xa và chăm sóc tại Spa (bao gồm cả phiếu Vouchers của các dịch vụ trên).
 • Dịch vụ thám tử, theo dõi hoặc các dịch vụ khác vi phạm Quyền bí mật đời tư được quy định tại Bộ luật Dân sự 2015.

Và các mặt hàng/dịch vụ khác được quy định tại các thời điểm.

Go2joy.vn bảo lưu quyền thay đổi, điều chỉnh Quy định này vào bất kỳ lúc nào Go2Joy cho là thuận tiện hoặc theo sự thay đổi chính sách luật pháp mà không cần báo trước.

Go2joy.vn cũng sẽ bảo lưu quyền từ chối đăng tin hoặc gỡ tin đăng nếu (i) go2joy.vn cho rằng các thông tin mà người bán cung cấp là không phù hợp/không đúng hoặc (ii) người bán vi phạm bất kỳ nội dung nào được nêu trong Quy chế này mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Việc thực thi quyền theo quy định ở đây không ảnh hưởng và cũng không xem là từ bỏ việc thực hiện quyền hoặc áp dụng các biện pháp khác theo chính sách chung của go2joy.vn tùy từng thời điểm.

2.2. Các hành vi cấm trong hoạt động đăng tải tin để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên go2joy.vn.

– Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

– Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

– Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

– Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.

– Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.

– Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

– Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

3. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT/Khuyến mại trực tuyến đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên website:

– Nội dung đăng tin của nhà cung cấp sẽ được go2joy.vn kiểm duyệt nội dung trước khi đăng tải trên website.

– Các nội dung sau khi nhà cung cấp điều chỉnh, thay đổi cũng sẽ được kiểm duyệt lại trước khi hiển thị. go2joy.vn sẽ có toàn quyền loại bỏ nếu nội dung của bài đăng vi phạm quy chế của go2joy.vn và quy định của pháp luật.

– Go2joy.vn giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước.

Các hoạt động quảng cáo và/hoặc khuyến mại thực hiện trên Nền Tảng của Go2Joy phải tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng.

– Các Đối Tác chỉ được thực hiện các hoạt động quảng cáo, khuyến mại trên Nền Tảng của Go2Joy chỉ khi và với điều kiện là (i) Đối Tác hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi thực hiện hoạt động quảng cáo, khuyến mại đó; (ii) Đối Tác phải đảm bảo có đầy đủ các giấy phép và cho phép theo yêu cầu của pháp luật cho hoạt động quảng cáo và khuyến mại này; (iii) nội dung quảng cáo, khuyến mại phải hợp pháp, phù hợp với thuần phong mỹ tục và phải trung thực, chính xác tương ứng với các sản phẩm và dịch vụ của Đối Tác; và (iv) Đối Tác phải cung cấp cho Go2Joy các nội dung cụ thể của các chương trình quảng cáo, khuyến mại, bao gồm nhưng không giới hạn Tên, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin liên hệ khác của thương nhân, tổ chức có dịch vụ được khuyến mại ; Mô tả dịch vụ được khuyến mại và dịch vụ dùng để khuyến mại, trong đó bao gồm các thông tin về xuất xứ, quy cách, chất lượng dịch vụ ; Thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động khuyến mại ; Giá cung ứng dịch vụ trước thời điểm được khuyến mại ; Tổng chi phí thực tế khách hàng phải trả để sử dụng dịch vụ được khuyến mại, bao gồm cả chi phí trả cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến ; Nội dung cụ thể của các điều kiện gắn với việc khuyến mại hàng hóa, dịch vụ, đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 40 Nghị định 52/2013/NĐ-CP. Mặc dù vậy, Go2Joy không có trách nhiệm và nghĩa vụ phải xác nhận lại tính hợp pháp, hợp lệ của các chương trình quảng cáo, khuyến mại này của Đối Tác.

– Đối Tác hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về chương trình quảng cáo, khuyến mại của mình cũng như các chính sách khuyến mại, các thông tin liên quan đến dịch vụ khuyến mại. Go2Joy không chịu trách nhiệm và không liên quan đến các khiếu nại, tranh chấp giữa Đối Tác và Người Dùng liên quan đến chương trình quảng cáo, khuyến mại của Đối Tác trên Nền Tảng của Go2Joy.

– Go2Joy có quyền ban hành, sửa đổi và/hoặc cập nhật các quy trình và hướng dẫn cụ thể cho hoạt động quảng cáo và khuyến mại trên Nền Tảng vào từng thời điểm.

IX. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

– Go2joy.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của go2joy.vn, go2joy.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho thành viên.
– Khi thực hiện các giao dịch trên Go2joy, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
– Ban quản trị go2joy.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản trị go2joy.vn, email support@go2joy.vn
– Tuy nhiên, Ban quản trị go2joy.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được ban quản trị, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do ban quản trị gây ra. Đây là những sự cố không kiểm soát được, do vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất phát sinh nào từ những sự cố trên gây ra.
– Trong trường hợp hệ thống bị tấn công bởi tác động bên ngoài, go2joy.vn sẽ tiến hành phòng chống bằng cách phong tỏa đối tượng tấn công (IP, tài khoản) và phục hồi dữ liệu.
– Khi hệ thống server bị sự cố, go2joy.vn sẽ sử dụng hệ thống server dự phòng và khắc phục hậu quả sớm nhất.

X. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ WEBSITE GO2JOY.VN

– Sàn TMĐT Go2Joy được sở hữu, điều hành và khai thác bởi CÔNG TY CỔ PHẦN GO2JOY VIỆT NAM theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0311850218 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày lần đầu 11 tháng 06 năm 2012.
– Trụ sở chính: 5A/2 đường Trần Phú, Phường 04, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
– Website: Go2Joy.vn
– Người đại diện theo pháp luật: Ông BYUN SUNG MIN Chức vụ: Tổng Giám đốc
– Điện thoại: 0931836836 Email: support@Go2Joy.vn
1.1. Go2Joy sẽ tiến hành cung cấp các Dịch Vụ liên quan cho những Thành Viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Go2Joy nêu ra, bao gồm nhưng không giới hạn bởi Quy chế hoạt động cũng như các chính sách, quy chế, quy định, quy trình và hướng dẫn mà Go2Joy công bố và phát hành vào từng thời điểm. Go2Joy có toàn quyền thay đổi, sửa đổi, cập nhật, thay thế và/hoặc bổ sung bất kỳ một điều khoản, điều kiện hay quy định nào của các tài liệu viện dẫn ở đây mà không cần có sự đồng ý trước của các Thành Viên.
1.2. Go2Joy đảm bảo và cam kết áp dụng các biện pháp và hành động cần thiết như được trình bày cụ thể hơn trong Chính Sách Bảo Mật như được viện dẫn Quy chế hoạt động cũng như các chính sách, quy chế, quy định, quy trình và hướng dẫn khác của Công Ty trong việc bảo mật thông tin.
1.3. Go2Joy có thể chấm dứt các quyền đối tác và quyền sử dụng một hoặc tất cả các Dịch Vụ của Đối Tác mà không cần thông báo trước trong trường hợp Đối Tác vi phạm các Quy Chế của Go2Joy hoặc có hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ không có giấy phép hoặc thuộc trường hợp bị cấm kinh doanh hoặc có những hành vi khác ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công Ty cũng như của Go2Joy. Go2Joy có quyền yêu cầu Đối Tác cung cấp các thông tin và tài liệu chứng minh hoạt động kinh doanh hợp pháp của Đối Tác.
1.4. Go2Joy có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền đối tác của Đối Tác nếu Go2Joy phát hiện Đối Tác đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp Đối Tác tiếp tục hoạt động có thể gây cho Go2Joy trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các Đối Tác khác của Go2Joy, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền đối tác và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của Đối Tác được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
1.5. Go2Joy sẽ giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung Go2Joy theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Go2Joy hoặc Go2Joy có quyền sử dụng hợp pháp. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp cũng như các hành vi vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ nói trên.
1.6. Trong phạm vi hoạt động của Sàn TMĐT Go2Joy, Go2Joy có quyền tiến hành và thực hiện các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn TMĐT Go2Joy ra thị trường trong nước và/hoặc nước ngoài, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các Đối Tác tham gia Sàn TMĐT Go2Joy. Trong trường hợp đó, bằng cách chấp thuận các điều kiện và điều khoản để trở thành Thành Viên của Go2Joy, Đối Tác đồng ý trước và chấp thuận cho phép Go2Joy sử dụng các thông tin của Đối Tác đăng trên Sàn TMĐT Go2Joy cho các hoạt động xúc tiến, quảng bá này. Chính Sách Quảng Cáo và Khuyến Mại được quy định trong Quy chế hoạt động.
1.7. Để làm Thành Viên và là một phần của quá trình tạo lập tài khoản trên Website Go2Joy, Go2Joy có quyền yêu cầu các Thành Viên liên quan cung cấp các thông tin liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin về tên, trụ sở, số đăng ký kinh doanh, mã số thuế cũng như các thông tin về người đại diện, các thông tin khác về đăng kí doanh nghiệp hoặc đăng ký kinh doanh.
1.8. Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh các Thành Viên cung cấp thông tin cho Go2Joy không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hoặc Quy Chế này hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Go2Joy có quyền từ chối, tạm dừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Thành Viên. Go2Joy có quyền tạm dừng, khóa tài khoản và/hoặc chấm dứt tư cách Thành Viên trong các trường hợp này.
1.9. Go2Joy có quyền ngăn chặn, tháo dỡ, loại bỏ những thông tin của Đối Tác mà Go2Joy cho rằng giả mạo, không chính xác, có thể gây nhầm lẫn về bản chất hoạt động kinh doanh của Đối Tác, hoặc không đúng với các giấy phép hoạt động kinh doanh của Đối Tác.
1.10. Go2Joy sẽ cố gắng trong phạm vi và điều kiện có thể duy trì và đảm bảo hoạt động bình thường của Sàn TMĐT Go2Joy và sẽ nhanh chóng khắc phục các sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống, phần mềm và/hoặc máy móc, ngoại trừ các sự cố xảy ra nằm ngoài phạm vi và khả năng kiểm soát, khắc phục của Go2Joy như các trường hợp bất khả kháng, thiên tai, địch họa, mất kết nối internet, mất điện, cháy nổ, các biến động xã hội, đình công, các quyết định hay hành động của các cơ quan nhà nước hay các hành vi cố ý phá hoại của các bên thứ ba.
1.11. Tuân thủ các quy định của Luật thương mại và các quy định pháp luật có liên quan về hoạt động khuyến mại.
1.12. Công bố đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 40 Nghị định 52/2013/NĐ-CP trong từng thông tin khuyến mại đăng tải trên website của mình.
1.13. Xây dựng và công bố trên website cơ chế tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ được khuyến mại hoặc dịch vụ dùng để khuyến mại.
1.14. Chịu trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về dịch vụ cho người tiêu dùng theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
1.15. Bồi thường cho khách hàng nếu phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ hoặc thẻ khách hàng thường xuyên do mình phát hành bị đối tác từ chối trái với các điều kiện đã công bố trên website hoặc trên chính phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ, thẻ khách hàng thường xuyên đó.
1.16. Ngoài các quyền nêu trên, Go2Joy còn có các quyền nêu trong các thỏa thuận hợp tác, các hợp đồng liên quan, các quyền khác được ghi nhận trong Quy Chế này và cũng như các chính sách khác của Công Ty/ Go2Joy đã được đăng tải trên website go2joy.vn của Công Ty, cũng như các quyền khác theo quy định pháp luật áp dụng.

XI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA GO2JOY.VN

1. Quyền và trách nhiệm của đối tác (người bán, nhà cung cấp…) trên Go2joy.vn

1.1 Khi đăng ký trở thành Đối Tác của Go2Joy và được Go2Joy chấp thuận, Đối Tác sẽ được khởi tạo tài khoản để giới thiệu và cung cấp dịch vụ của Đối Tác đến với Người Dùng thông qua Nền Tảng và Dịch Vụ. Đối Tác sẽ được tham gia tận hưởng các ưu đãi nằm trong hệ thống và chương trình của Sàn TMĐT Go2Joy vào từng thời điểm. Đối Tác sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các Dịch Vụ, quản lý tài khoản và các thông tin lịch sử sử dụng ưu đãi của mình trong hệ thống Go2Joy.

1.2 Đối Tác phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cập nhật mới nhất được yêu cầu khi khởi tạo tài khoản, hoặc trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, bao gồm các thông tin về Đối Tác cũng như các thông tin về các dịch vụ mà Đối Tác cung cấp cho Người Dùng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin về dịch vụ, giá cả, điều kiện giao dịch, vận chuyển và giao nhận, phương thức thanh toán và các thông tin giao dịch khác. Ngoài ra, Đối Tác còn có trách nhiệm cung cấp và báo cáo các thông tin liên quan khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước phục vụ cho các hoạt động thống kê thương mại điện tử. Đối Tác hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin được yêu cầu này. Đối Tác phải nhanh chóng thông báo, cập nhật các thông tin liên quan.

1.3 Đối Tác tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch giữa các Đối Tác và Người Dùng trên Nền Tảng và Dịch Vụ của Go2Joy. Đối Tác cam kết cung cấp các dịch vụ, hàng hoá của mình cho Người Dùng đúng với nội dung mà Đối Tác công bố hoặc cam kết trên Nền Tảng của Go2Joy.

1.4 Đối Tác có trách nhiệm và nghĩa vụ tuân thủ pháp luật áp dụng, các quy định của Quy Chế này, Điều Khoản Sử Dụng cũng như các chính sách, quy định, quy chế, quy trình và hướng dẫn được Go2Joy viện dẫn trong Quy Chế hoạt động hoặc được Go2Joy công bố hoặc áp dụng vào từng thời điểm. Đối tác cam kết, đồng ý không sử dụng Dịch Vụ cũng như Nền Tảng của Go2Joy vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn TMĐT Go2Joy hay sử dụng sản phẩm, dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Đối Tác phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

1.5 Đối Tác hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ thuế và tài chính của mình theo quy định của pháp luật áp dụng.

1.6 Đối Tác có quyền giới thiệu các chương trình quảng cáo, khuyến mại cho các sản phẩm, dịch vụ của mình trên Nền Tảng của Go2Joy theo các quy định của pháp luật. Đối Tác cần phải tuân thủ Chính Sách Quảng Cáo và Khuyến Mại được quy định tại Quy Chế hoạt động khi thực hiện các hoạt động quảng cáo, khuyến mại của mình và Đối Tác hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về chương trình quảng cáo, khuyến mại của mình cũng như các chính sách khuyến mại, các thông tin liên quan đến hàng hóa sản phẩm, dịch vụ khuyến mại.

1.7 Đối Tác sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng Dịch Vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Đối Tác có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Go2Joy về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý. Go2Joy sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra do sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của Đối Tác mà không phải do lỗi của Go2Joy. Các cam kết bảo mật thông tin của Go2Joy theo Chính Sách Bảo Mật không thay thế, hay miễn trừ, các nghĩa vụ và trách nhiệm bảo mật thông tin của Đối Tác.

1.8 Đối Tác cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự như Nền Tảng và/hoặc Dịch Vụ do Go2Joy cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Go2Joy. Đối Tác không được phép chuyển giao, chuyển nhượng tài khoản của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của Go2Joy.

1.9 Đối Tác tự chịu trách nhiệm và cam kết tiến hành và thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo mật thông tin Người Dùng theo quy định của pháp luật. Đối Tác cam kết sẽ đảm bảo các nhân viên của mình tuân thủ nghĩa vụ bảo mật này.

1.10 Đối Tác không được có những hành động gây mất uy tín của Sàn TMĐT Go2Joy dưới mọi hình thức cũng như gây mất đoàn kết giữa các Đối Tác bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn TMĐT Go2Joy cũng như của các Đối Tác khác của Go2Joy.

1.11 Đối Tác có trách nhiệm cung cấp các thông tin, tài liệu về sản phẩm, dịch vụ của mình cũng như về giao dịch liên quan giữa Đối Tác và Người Dùng và nghĩa vụ hợp tác, phối hợp với Go2Joy cho và trong quá trình giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện phát sinh giữa Đối Tác và Người Dùng. Đối Tác cần tuân thủ các yêu cầu và quy định trong Chính Sách Hỗ Trợ Giải Quyết Khiếu Nại và Tranh Chấp như được quy định trong Quy chế hoạt động. Đối Tác có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường các thiệt hại gây ra bởi Đối Tác và/hoặc Chuyên Viên của mình.

1.12 Đối Tác có quyền đóng góp ý kiến cho Go2Joy trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi bằng thư điện tử đến cho Go2Joy hoặc thông qua Website www.go2joy.vn.

1.13 Tùy theo quyết định của Go2Joy, Đối Tác sẽ được Go2Joy đào tạo, hướng dẫn sử dụng các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc quản lý tài khoản và sử dụng các Dịch Vụ trên Nền Tảng của Go2Joy.

1.14 Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về dịch vụ được khuyến mại.

1.15 Thực hiện đúng các cam kết về chất lượng, dịch vụ được khuyến mại theo như thông tin đã cung cấp.

1.16 Ngoài ra, Đối Tác còn có các quyền và nghĩa vụ nêu trong các thỏa thuận hợp tác, các hợp đồng liên quan, trong Quy Chế này và cũng như các chính sách khác của Công Ty/ Go2Joy đã được đăng tải trên Nền Tảng và/hoặc website go2joy.vn của Công Ty, cũng như theo quy định pháp luật áp dụng.

2. Quyền và trách nhiệm của khách hàng (người mua, ngưới sử dụng dịch vụ…) trên Go2joy.vn

2.1 Khi đăng ký trở thành Thành Viên của Go2Joy và được Go2Joy chấp thuận, Người Dùng sẽ được khởi tạo tài khoản để sử dụng Dịch Vụ trên Nền Tảng của Go2Joy và tham gia tận hưởng các ưu đãi nằm trong hệ thống của Go2Joy. Người Dùng sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các Dịch vụ, quản lý tài khoản và các thông tin lịch sử sử dụng, thông tin và hồ sơ cá nhân của mình trong Nền Tảng của Go2Joy.

2.2 Người Dùng phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cập nhật mới nhất được yêu cầu khi khởi tạo tài khoản, hoặc trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, bao gồm các thông tin về Người Dùng cho mục đích xác nhận định danh Người Dùng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin về tên, tuổi, địa chỉ, số định danh cá nhân cũng như các thông tin liên lạc. Bằng cách xác nhận tạo lập tài khoản trên Nền Tảng của Go2Joy, Người Dùng đồng ý và chấp thuận cho Go2Joy được phép sử dụng các thông tin này của Người Dùng cho và liên quan đến việc quản lý tài khoản của Người Dùng cũng như việc vận hành và quản lý Sàn TMĐT Go2Joy, việc cung cấp, thực hiện Dịch Vụ trên Nền Tảng của Go2Joy và các hoạt động và mục đích hợp pháp khác hoặc theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền. Người Dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin được yêu cầu này. Go2Joy không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người Dùng nếu các thông tin được yêu cầu do Người Dùng cung cấp không chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật. Người Dùng phải nhanh chóng thông báo, cập nhật các thông tin liên quan.

2.3 Người Dùng chịu trách nhiệm giữ bảo mật các thông tin của mình khi đăng tải các thông tin liên quan trên Go2Joy, bao gồm tất cả nhưng không giới hạn bởi các thông tin đăng nhập tài khoản, tên đăng ký, mật khẩu, hộp thư điện tử, các hồ sơ cá nhân khác. Bằng cách xác nhận tạo lập tài khoản trên Nền Tảng của Go2Joy, Người Dùng đồng ý và chấp thuận cho Go2Joy cũng như các Đối Tác liên quan của Go2Joy và Nhân Viên của các Đối Tác này, như có liên quan, được quyền truy cập và sử dụng các thông tin của Người Dùng cho việc cung cấp và thực hiện Dịch Vụ cũng như việc các Đối Tác cung cấp các dịch vụ liên quan cho Người Dùng mà không cần phải có thêm một chấp thuận hay đồng ý nào khác. Việc đồng ý sử dụng mã số OTP để nhận thông tin từ Go2Joy là hành vi tự nguyện của khách hàng và Go2Joy không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng, vô tình hay cố ý, để cá nhân khác truy cập tài khoản của mình hoặc có hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của Người Dùng.

2.4 Người Dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Go2Joy về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý. Go2Joy sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra do sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của Người Dùng mà không phải do lỗi của Go2Joy.

2.5 Người Dùng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự như Nền Tảng và/hoặc Dịch Vụ do Go2Joy cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Go2Joy. Người Dùng không được phép chuyển giao, chuyển nhượng tài khoản của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của Go2Joy.

2.6 Người Dùng có trách nhiệm và nghĩa vụ tuân thủ pháp luật áp dụng, các quy định của Quy Chế này, Điều Khoản Sử Dụng cũng như các chính sách, quy định, quy chế, quy trình và hướng dẫn được Go2Joy viện dẫn trong Quy Chế này hoặc được Go2Joy công bố hoặc áp dụng vào từng thời điểm. Người Dùng cam kết, đồng ý không sử dụng Dịch Vụ cũng như Nền Tảng của Go2Joy vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn TMĐT Go2Joy hay sử dụng dịch vụ liên quan vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Người Dùng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

2.7 Người Dùng có trách nhiệm cung cấp các thông tin, tài liệu cá nhân cũng như liên quan đến giao dịch giữa Đối Tác và Người Dùng và nghĩa vụ hợp tác, phối hợp với Go2Joy cho và trong qua trình giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện phát sinh giữa Đối Tác và Người Dùng. Người Dùng cần tuân thủ các yêu cầu và quy định trong Chính Sách Hỗ Trợ Giải Quyết Khiếu Nại và Tranh Chấp như được quy định trong của Quy chế hoạt động. Người Dùng có trách nhiệm bồi thường các thiệt hại gây bởi hoặc do lỗi của Người Dùng trong quá trình sử dụng Dịch Vụ hoặc các hoạt động khác trên Sàn TMĐT Go2Joy.

2.8 Người Dùng sẽ có thể được hưởng các chính sách ưu đãi do Go2Joy hay các Đối Tác Go2Joy cung cấp trên Sàn TMĐT Go2Joy cũng như trên Nền Tảng của Go2Joy. Các chính sách ưu đãi này sẽ được Go2Joy giải quyết (nếu có) và sẽ được đăng tải trực tiếp trên Nền Tảng của Go2Joy hoặc được gửi trực tiếp đến Người Dùng vào từng thời điểm.

2.9 Người Dùng có quyền đóng góp ý kiến cho Go2Joy trong quá trình hoạt động. Các ý kiến cần được gửi bằng thư điện tử đến cho Go2Joy hoặc thông qua Website www.go2joy.vn.

2.10 Tùy theo quyết định của Go2Joy, Người Dùng sẽ được Go2Joy đào tạo, hướng dẫn sử dụng các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc quản lý tài khoản và sử dụng các Dịch Vụ trên Nền Tảng của Go2Joy.

2.11 Ngoài ra, Người Dùng còn có các quyền và nghĩa vụ nêu trong các thỏa thuận hợp tác, các hợp đồng liên quan, trong Quy Chế này và cũng như các chính sách khác của Công Ty/ Go2Joy đã được đăng tải trên Nền Tảng và/hoặc website go2joy.vn của Công Ty, cũng như theo quy định pháp luật áp dụng.

3. Phân định trách nhiệm giữa thương nhân/tổ chức và Đối Tác trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên Nền Tảng Sàn TMĐT Go2Joy với người dùng

3.1 Phân định trách nhiệm của Công Ty

3.1.1 Quyền miễn trừ

– Toàn bộ nền tảng công nghệ của Công Ty chỉ nhằm mục đích cung cấp nền tảng công nghệ, phương tiện, môi trường TMĐT để hỗ trợ kết nối trực tuyến giữa Đối Tác và Người Dùng trong lĩnh vực lưu trú; bản thân Công Ty không phải là nhà cung cấp dịch vụ lưu trú và cũng không đại diện cho bất kỳ tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trú nào.

– Công Ty không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến hoạt động tư vấn, cung cấp dịch vụ lưu trú của Đối Tác.

3.1.2 Trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên Nền Tảng Sàn TMĐT Go2Joy

– Công Ty có trách nhiệm lưu trữ lịch sử các cuộc hẹn giữa Đối Tác và Người Dùng. Khi có yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết các tranh chấp phát sinh, Công Ty có trách nhiệm cung cấp các thông tin này.

– Nếu có phát sinh các vấn đề từ phía Người Dùng, Sàn TMĐT Go2Joy và các đơn vị kinh doanh có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người dùng liên quan đến các giao dịch và thông tin khuyến mãi tại Sàn TMĐT Go2Joy. Sàn TMĐT Go2Joy là đơn vị tiếp nhận các thắc mắc, khiếu nại từ Người Dùng qua email và điện thoại công bố trên website. Trường hợp thắc mắc, khiếu nại của Người Dùng nằm trong khả năng và quyền giải quyết của Sàn TMĐT Go2Joy, chúng tôi sẽ chủ động liên hệ và giải đáp cho Người Dùng.

– Trường hợp thắc mắc, khiếu nại của Người Dùng liên quan trực tiếp đến chất lượng dịch vụ của Đối Tác, Sàn TMĐT Go2Joy sẽ chuyển thông tin khiếu nại, thắc mắc sang Đối Tác có liên quan. Đối tác cần thông báo cho Sàn TMĐT Go2Joy biết về tiến độ giải quyết thắc mắc, khiếu nại của Người Dùng. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về Đối Tác: Sàn TMĐT Go2Joy sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ sai phạm. Các bên bao gồm Người Dùng, Đối Tác phải tích cực giải quyết vấn đề đang được khiếu nại. Các bên có liên quan phải có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn.

– Sau khi đã giải quyết xong vấn đề tranh chấp, các bên có trách nhiệm báo lại với Sàn TMĐT Go2Joy. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn do lỗi từ Đối Tác, Sàn TMĐT Go2Joy sẽ áp dụng các hình thức xử lý thích đáng tùy thuộc vào mức độ sai phạm. Đồng thời, Đối Tác phải có trách nhiệm bồi thường, bồi hoàn cho Người Dùng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với Người Dùng.Các bên có quyền đưa tranh chấp liên quan ra giải quyết tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật và các thỏa thuận liên quan.

– Go2joy tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của thành viên. Vì vậy, đề nghị các Nhà cung cấp trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

– Chúng tôi công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử Go2joy.vn. Khi người tiêu dùng dịch vụ phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, Go2joy.vn sẽ cung cấp cho người tiêu dùng thông tin đăng ký của người bán ngay sau khi nhận được yêu cầu của thành viên, tích cực hỗ trợ thành viên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.

– Nếu vì một lý do khách quan nào đó mà giao dịch phát sinh tranh chấp mâu thuẫn chưa thể giải quyết được, chưa thể kết luận được lỗi thuộc về bên nào cả, thì Go2joy.vn sẽ có trách nhiệm đứng ra bồi hoàn cho bên thiệt hại cho khách hàng. Sau đó, Go2joy.vn sẽ làm việc với bên gây ra thiệt hại nhằm đảm bảo thỏa đáng lợi ích của người bị hại. Và mọi thông tin trách nhiệm liên quan đến pháp lý về sau sẽ do Go2joy.vn tự giải quyết với tư cách là chủ sở hữu Sàn giao dịch thương mại điện tử Go2joy.vn với cơ quan chức năng có thẩm quyền mà không hề can dự đến khách hàng.

– Để cho rõ ràng, Công Ty không có trách nhiệm thu hồi hoặc hoàn tiền mà Người Dùng đã thanh toán cho Đối Tác.

– Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch, thì Go2joy.vn sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên, nhất là cho khách hàng.

3.2 Phân định trách nhiệm của Đối Tác

– Đối Tác có trách nhiệm hợp tác với Công Ty trong việc tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Người Dùng liên quan đến giao dịch tại ứng dụng của Công Ty.

– Đối Tác được miễn trừ các trách nhiệm pháp lý trong trường hợp Người Dùng cung cấp các thông tin không chính xác, không trung thực, không rõ ràng và/hoặc Người Dùng không tuân thủ các khuyến nghị, chỉ định của Đối Tác.

3.3 Phân định trách nhiệm của Người Dùng

– Người Dùng chịu mọi trách nhiệm và miễn trừ cho Công Ty và Đối Tác mọi trách nhiệm nếu Người Dùng cung cấp các thông tin để tư vấn không chính xác, không trung thực, không rõ ràng và/hoặc Người Dùng không tuân thủ các khuyến nghị, chỉ định của Đối tác.

– Công Ty tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Người Dùng. Do vậy, khi xảy ra các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên Nền Tảng, Người Dùng cần thực hiện theo quy trình khiếu nại sau:

Bước 1: Bên khiếu nại gửi nội dung khiếu nại đến Go2Joy theo địa chỉ email là: support@go2joy.vn.

Bước 2: Bộ phận chăm sóc khách hàng của Go2Joy sẽ tiếp nhận các khiếu nại, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại mà Go2Joy sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ giải quyết (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc Go2Joy sẽ thông báo và đề nghị Bên bị khiếu nại giải thích rõ nguyên nhân và biện pháp khắc phục giải quyết vụ việc một cách cụ thể, v.v…).

Bước 3: Bộ phận chăm sóc khách hàng của Go2Joy sẽ tổng hợp và thông báo kết quả giải quyết vụ việc cho Bên khiếu nại (trên cơ sở các chính sách mà Go2Joy đã công bố và kết quả phản hồi từ Bên bị khiếu nại) trong thời hạn từ 03 – 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin khiếu nại.

1. Quy định về nội dung khiếu nại:

a) Tất cả các tin đăng khiếu nại phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:

 • Đối tượng bị phản ánh là thành viên của website Go2Joy.
 • Sự việc phải liên quan đến bài viết, hoạt động của thành viên đó trên website Go2Joy.
 • Phải có bằng chứng cụ thể về sự việc khiếu nại.
 • Không có ngôn từ mang tính xúc phạm, chửi tục, hăm dọa.

b) Khi khiếu nại phải đưa ra bằng chứng cụ thể, rõ ràng, đồng thời phải có:

 • Tài khoản của người khiếu nại.
 • Link, hình ảnh dẫn chứng liên quan đến sự việc.

c) Go2Joy tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của thành viên. Vì vậy, đề nghị các thành viên phối hợp cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

XII. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

Quy chế của Go2joy.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch điện tử Go2Joy có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử Go2Joy cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.
Quy chế hoạt động sẽ được Go2Joy cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia Go2Joy có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.

XIII. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

Mọi thành viên khi sử dụng dịch vụ trên Go2Joy đồng nghĩa việc đã chấp thuận tuân theo quy chế này.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với Go2joy theo thông tin dưới đây để được giải đáp.

CÔNG TY CỔ PHẦN GO2JOY VIỆT NAM
Địa chỉ: 5A/2 đường Trần Phú, Phường 04, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0931836836
Email: support@go2joy.vn

                                                                                                                                                                                                                                          ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Công ty cổ phần Go2Joy Việt Nam

Hỗ trợ khách hàng: cskh@go2joy.vn

Liên hệ hợp tác: support@go2joy.vn

Về chúng tôi

Go2joy APP

Copyright © 2022 | All rights reserved | Go2Joy